ข่าวสารทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ลง
1 ขอเชิญสมาชิก นำส่งหนังสือรับเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จอาวุโส ประจำปี 2566 13 ก.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 ก.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
3 การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 7 ส.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
4 รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 7 ส.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
5 ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566 27 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
6 แจ้งวันหยุดทำการ 26 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
7 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 25 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
8 ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน 24 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
9 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2567 24 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
10 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่นๆ 3 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
11 ประกาศหน่วยที่ต้องเลือกตั้ง 21 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
12 ประกาศโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 21 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
13 ช่วงเวลาสิ้นสุด เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม 20 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
14 วันหยุดสหกรณ์ฯ เดือนมิถุนายน 2 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
15 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
16 การให้ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566 20 พ.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
17 ส่งเสริมระดมเงินฝาก (สมาชิกสมทบ) 3 พ.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
18 สหกรณ์ให้ทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียน 28 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
19 แจ้งวันหยุดทำการ พค 28 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
20 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 7 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
21 ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 5 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
22 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
23 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 1 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
24 แจ้งเปิดโครงการเงินกู้ 3 ม.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
25 แจ้งการเก็บเบี้ยประกันสินเชื่อ 19 ธ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
26 สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน 2 ธ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
27 ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกบริษัทประกัน 30 พ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
28 ประกาศการเสนอราคาประกันสินเชื่อ 17 พ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
29 ประกาศรับสมัครคณะอนุกรรมการ 17 พ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
30 แจ้งสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 12 พ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
31 ประกาศรายชื่อกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่65 28 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
32 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 2566 24 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
33 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 2 21 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
34 แจ้งสมาชิก วันหยุดสหกรณ์ 13-14 ตุลาคม 2565 14 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
35 ขอเชิญตัวแทนประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 14 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
36 ตรวจสอบ ปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 13 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
37 การสรรหาในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ชุดที่ 65 8 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
38 ประกาศรายชื่อ ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ 65 6 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
39 ประกาศ แจ้งผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 65 5 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
40 แจ้งสมาชิกเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันที่งดกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 24 ก.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
41 เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิก สฌ. 7 ก.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
42 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการ ชุดที่ 65 7 ก.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
43 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกจัดการสหกรณ์ฯ 30 ส.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม