ข่าวสารทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ลง
1 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกจัดการสหกรณ์ฯ 2022-08-30 10:51:29 อ่านเพิ่มเติม
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการ ชุดที่ 65 2022-09-07 15:00:22 อ่านเพิ่มเติม
3 เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิก สฌ. 2022-09-07 15:07:47 อ่านเพิ่มเติม
4 แจ้งสมาชิกเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันที่งดกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 2022-09-24 15:00:34 อ่านเพิ่มเติม
5 การสรรหาในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ชุดที่ 65 2022-10-08 21:22:43 อ่านเพิ่มเติม
6 ประกาศ แจ้งผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 65 2022-10-05 13:51:11 อ่านเพิ่มเติม
7 ประกาศรายชื่อ ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ 65 2022-10-06 10:18:01 อ่านเพิ่มเติม
8 แจ้งสมาชิก วันหยุดสหกรณ์ 13-14 ตุลาคม 2565 2022-10-14 17:00:36 อ่านเพิ่มเติม
9 ตรวจสอบ ปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 2022-10-13 07:35:17 อ่านเพิ่มเติม
10 ขอเชิญตัวแทนประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 2022-10-14 16:58:24 อ่านเพิ่มเติม
11 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 2 2022-10-21 00:00:43 อ่านเพิ่มเติม
12 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 2566 2022-10-24 09:06:05 อ่านเพิ่มเติม
13 ประกาศรายชื่อกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่65 2022-10-28 06:31:39 อ่านเพิ่มเติม
14 แจ้งสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 2022-11-12 15:59:51 อ่านเพิ่มเติม
15 ประกาศรับสมัครคณะอนุกรรมการ 2022-11-17 11:08:32 อ่านเพิ่มเติม
16 ประกาศการเสนอราคาประกันสินเชื่อ 2022-11-17 12:21:12 อ่านเพิ่มเติม
17 ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกบริษัทประกัน 2022-11-30 20:11:34 อ่านเพิ่มเติม
18 สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน 2022-12-02 19:22:16 อ่านเพิ่มเติม
19 แจ้งการเก็บเบี้ยประกันสินเชื่อ 2022-12-19 14:33:51 อ่านเพิ่มเติม
20 แจ้งเปิดโครงการเงินกู้ 2023-01-03 13:56:00 อ่านเพิ่มเติม
21 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 2023-04-01 06:30:04 อ่านเพิ่มเติม