บัญชีธนาคารกรุงไทย


กรุงไทย


เลขที่บัญชี 111-1-01693-3

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

เมื่อโอนเงินมายังบัญชีสหกรณ์แล้ว กรุณาติดต่อแจ้งความจำนงในการทำธุรกรรมการเงินด้วยครับ เบอร์ 084-311-7051 (ฝ่ายการเงิน) หรือ 036-411-223 ต่อ 107