ข่าวประชาสัมพันธ์


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\xampp\htdocs\tsc\home.php on line 298

สรุปผลการดำเนินการ

ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566

จำนวนสมาชิก สามัญ11,079คน
สัญญาเงินกู้พิเศษ 48สัญญา
สัญญาเงินกู้สามัญ 12,332สัญญา
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน6,298สัญญา
ทุนเรือนหุ้น6,006,196,420บาท
เงินสำรองและทุนอื่นๆ735,559,916.33บาท
เงินรับฝากจากสมาชิก7,770,408,747.13บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น97,697,022.74บาท
ทุนดำเนินงานทั้งหมด(รวมสินทรัพย์)14,931,069,213.20บาท
กำไร (สะสม)282,189,765.64บาท
เงินกู้ที่จ่ายแก่สมาชิก9,776,789,438.51บาท
เงินชำระคืนจากสมาชิก9,653,328,664.30บาท
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก14,769,916,764.28บาท

วารสารประจำเดือน

และเดือน อื่น ๆวีดีโอไฮไลท์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564

ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) 2.40 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี) 2.80 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)(ไม่เสียภาษี) 2.00 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน 2.00 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน 2.80 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน 3.50 ต่อปี
บัญชีเงินฝากประจำ(เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท 5.50 ต่อปี
เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 4.50 ต่อปี
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด