ข่าวประชาสัมพันธ์


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\xampp\htdocs\tsc\home.php on line 287

สรุปผลการดำเนินการ

ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566

จำนวนสมาชิก สามัญ11,050คน
สัญญาเงินกู้พิเศษ 49สัญญา
สัญญาเงินกู้สามัญ 11,805สัญญา
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน6,151สัญญา
ทุนเรือนหุ้น5,998,774,840.00บาท
เงินสำรองและทุนอื่นๆ737,501,516.33บาท
เงินรับฝากจากสมาชิก7,621,958,010.84บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น97,697,022.74บาท
ทุนดำเนินงานทั้งหมด(รวมสินทรัพย์)14,659,737,302.64บาท
กำไร (สะสม)164,294,656.83บาท
เงินกู้ที่จ่ายแก่สมาชิก8,765,166,022.53บาท
เงินชำระคืนจากสมาชิก8,932,816,426.48บาท
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก14,682,326,834.60บาท

วารสาร

ประจำเดือน มีนาคม และ ประจำเดือน อื่น ๆวีดีโอไฮไลท์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564

ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) 2.40 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี) 2.80 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)(ไม่เสียภาษี) 2.00 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน 2.00 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน 2.80 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน 3.50 ต่อปี
บัญชีเงินฝากประจำ(เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท 5.50 ต่อปี
เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 4.50 ต่อปี
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด